"Kleindiersportvereniging "IJmond en Omstreken"


  Bestuur Sponsors

 Clubavond:

 Vraagprogramma-

Inschrijfformulier

Uitslagen 2016

  Route

Update 21-7-2016

Welkom

De site voor liefhebbers, fokkers en hobbyisten die zich graag met kleindieren bezig houden.

Doelstelling

Wij zijn een vereniging met meer dan 50 leden en hebben in 2012 ons 50 jarig jublileum gevierd met onze leden en iedereen die zich verbonden voelt met kleindieren en onze vereniging. Zowel voor jeugd als volwassenen, ervaren als beginnende liefhebbers van kleindieren, zijn wij de vereniging om je verder te helpen en deze schitterende hobby te kunnen uitvoeren.

Doelstelling van onze vereniging is de kleindieren als Konijnen,Cavia’s (Dwerg) Hoenders,en Sierduiven te houden, te verzorgen en te fokken. En het toeleggen op het fokken conform de rasstandaard welke door de verschillende bonden voor hun diersoorten zijn vastgelegd. Als de dieren aan de eisen voldoen kunnen ze ingeschreven worden op een tentoonstelling.

Ieder jaar organiseren wij in onze vereniging verschillende tentoonstelling waar iedereen kan komen kijken. De toegang is gratis. . Tijdens deze tentoonstelling worden onze Hoenders, Dwerghoenders, Konijnen, Cavia’s en Sierduiven gekeurd op professionele wijze door keurmeesters. De keurmeesters zijn zowel dames als heren met bepaalde bevoegdheden zoals keurmeestr A, B of C die de dieren conform de standaard beoordelen.

Een aantal keren per jaren komen het bestuur en haar leden bij elkaar en bespreken we de gang van zaken. 

De contributie van onze vereniging bedraagt slechts € 22,50-- per jaar, gewoon een mailtje naar de webbeheerder  webmaster@ijmondenomstreken.nl je krijgt altijd bericht terug.